Nhân Sự & Tiền Lương

Module Nhân sự và Tiền lương


teamwork   Cơ cấu tổ chức

 • Thiết lập và quản lý cơ cấu tổ chức doanh nghiệp nhằm quản lý nhân sự theo từng bộ phận/phòng ban.
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý mô tả công việc cho từng vị trí nhân sự trong cơ cấu tổ chức.

contract   Cơ cấu nghiệp vụ

 • Thiết lập và quản lý cơ cấu nghiệp vụ của doanh nghiệp nhằm quản lý nhân sự theo trình độ, cấp bậc chuyên môn.
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý mô tả kỹ năng, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết cho từng cấp bậc trong cơ cấu nghiệp vụ chuyên môn.
 • Đối chiếu giữa cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và cơ cấu nghiệp vụ.  

coin   Cơ cấu thu nhập

Thiết lập, cập nhật và quản lý cơ cấu thu nhập theo cấp bậc chuyên môn (trong cơ cấu nghiệp vụ) và vị trí công tác (trong cơ cấu tổ chức). Cơ cấu thu nhập bao gồm các nhóm chính sau:
 • Lương cơ bản: bao gồm lương trả theo thời gian làm việc hoặc lương trả theo sản phẩm.
 • Các khoản thưởng/phụ cấp.
 • Các khoản phúc lợi: phụ cấp bằng tiền và phụ cấp không nhận bằng tiền.
 • Các khoản giảm trừ.  

job search symbol of a hand holding cv   Hồ sơ nhân sự

 • Master data cho nhân viên.
 • Tạo hồ sơ nhân sự cho từng nhân viên trong doanh nghiệp. Hồ sơ nhân sự có thể tạo nhanh chóng bằng cách tự động chuyển các thông tin từ hồ sơ tuyển dụng trong phân hệ con Tuyển dụng.
 • Truy vấn và hiển thị các thông tin quản lý nhân sự của nhân viên theo các tiêu chí tìm kiếm khác nhau (Ví dụ: ngày gia nhập công ty, cấp bậc, vị trí, bộ phận…).
 • Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến nhân viên vào hồ sơ nhân sự bằng phiên bản scanner của các bằng cấp/chứng từ.
 • Tạo hợp đồng lao động cho nhân viên trực tiếp từ hồ sơ nhân sự khi tuyển dụng hoặc khi cập nhật hồ sơ nhân sự. Hợp đồng nhân sự này có thể in trực tiếp trên biểu mẫu hợp đồng lao động của Nhà nước quy định.
 • Quản lý, nhắc nhở các ngày quan trọng khác nhau liên quan đến mỗi hồ sơ nhân sự (ngày bắt đầu làm việc, ngày bắt đầu/hết hạn hợp đồng thử việc/hợp đồng thời vụ, ngày bắt đầu/hết hạn hợp đồng lao động chính thức).
 • Truy vấn và thiết lập vị trí công tác và cấp bậc chuyên môn cho nhân viên trong hồ sơ nhân sự. Sau khi thiết lập vị trí công tác và cấp bậc chuyên môn cho hồ sơ nhân sự, cơ cấu thu nhập của nhân viên sẽ được tự động hiển thị để cập nhật các thông tin thu nhập chi tiết.
 • Tính toán trợ cấp thôi việc và các khoản chi trả khác cho nhân viên khi nhân viên kết thúc hợp đồng lao động với doanh nghiệp.
 • Tính toán dự phòng trợ cấp thôi việc cuối năm tài chính dựa theo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp.
 • Quản lý số dư ngày nghỉ (phép năm, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, giờ làm thêm, ngày nghỉ bù giờ làm thêm) của nhân viên

customer   Đánh giá nhân sự

 • Master data cho hệ thống đánh giá nhân sự (hệ thống tiêu chí đánh giá, phương pháp và thang bậc đánh giá/xếp hạng, cơ cấu nhân sự đánh giá).
 • Tạo các biểu mẫu đánh giá nhân sự để thiết lập mục tiêu và các tiêu chí đánh giá thành thích quan trọng (Key Performance Indicator).
 • Quản lý các biểu mẫu đánh giá nhân sự theo tình trạng (tạo lập, thảo luận và đồng ý với người chịu trách nhiệm đánh giá, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ).  

giftbox   Khen thưởng

 • Theo dõi hồ sơ khen thưởng nhân viên, thời hạn khen thưởng và hình thức khen thưởng nhân viên.
 • Chức năng tính toán hoa hồng cho đội ngũ bán hàng/tiếp thị/nhà quản lý theo các hình thức hoa hồng khác nhau.
 • Cập nhật mức khen thưởng về tài chính cho nhân viên và cập nhật vào phân hệ con Chấm công & Tiền lương để tính toán các khoản khen thưởng

warning sign   Kỷ luật

 • Theo dõi hồ sơ kỷ luật nhân viên, thời hạn kỷ luật và hình thức kỷ luật nhân viên.
 • Thiết lập mức kỷ luật về tài chính cho nhân viên và cập nhật vào phân hệ con Chấm công & Tiền lương để tính toán các khoản giảm trừ thu nhập.  

contract   Chấm công & tiền lương

 • Nhập bảng chấm công cho nhân viên theo từng kỳ quản lý (giờ làm việc/ca làm việc/tuần/tháng/quý/năm). Bảng chấm công được chi tiết theo các tiêu chí quản lý khác nhau (giờ làm việc bình thường, giờ làm việc phụ trội, nghỉ phép năm, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ do không có việc, nghỉ bù thời gian làm phụ trội).
 • Kết nối với các thiết bị quản lý nhân sự chuyên dụng (máy chấm công, máy tính giờ, máy đọc thẻ ra vào). Nhập dữ liệu chấm công tự động từ các bảng tính Microsoft Excel.
 • Truy vấn và hiển thị các báo cáo thống kê chấm công theo các tiêu chí quản trị khác nhau. 
 • Tính toán thu nhập của nhân viên theo cơ cấu thu nhập của từng nhân viên và các thông tin liên quan đến thu nhập được cập nhật từ các phân hệ con khác trong Phân hệ Nhân sự. Bảng tính thu nhập được chi tiết tất cả các yếu tố cấu thành cơ cấu thu nhập để quản lý và giải thích cho nhân viên.
 • Truy xuất dữ liệu tiền lương thành phiếu chi ngân hàng/phiếu chi tiền mặt để thực hiện việc thanh toán lương/ký nhận bởi nhân viên.
 • Truy xuất dữ liệu tiền lương thành tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội.
 • Truy xuất dữ liệu tiền lương thành phiếu hạch toán lương trong Phân hệ Tài chính.
 • Chức năng tính toán và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm sau khi thực hiện việc chi trả tất cả các khoản thưởng, phúc lợi và khấu trừ hàng năm cho nhân viên. 

progress report   Báo cáo nhân sự

 • Hệ thống thư viện tất cả các báo cáo nhân sự cập nhật theo quy định hiện hành.
 • Hệ thống các báo cáo/đồ thị minh họa phân tích tình hình nhân sự theo nhu cầu của doanh nghiệp

Sau đây là một số hình ảnh tượng trưng trong phân hệ Nhân Sự & Tiền Lương của phần mềm GMC ExpertERP:  Figure 1: Quản lý hợp đồng lao động


Figure 2: Quản lý nghĩ phép


Figure 3: Quản lý tăng ca


Figure 4: Quản lý chấm công


Figure 5: Quản lý tính công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây