Quản Lý Dự Án

Module Quản Lý Dự Án


contract   Hồ sơ dự án

Tạo dự án và khai báo các tham số quản lý dự án:
 • Số tham chiếu dự án/Tên dự án với số tham chiếu liên tục trong hệ thống.
 • Phạm vi/Mục đích dự án.
 • Yêu cầu dự án.
 • Điều khoản dự án.
 • Thời gian biểu dự kiến. 
 • Xếp loại dự án theo tiêu chí xếp loại của doanh nghiệp.
 • Cơ cấu nhân viên dự án (Project Team Structure – PTS) dựa theo xếp loại dự án.
 • Các tiêu chí đánh giá dự án (Key Performance Indicators – KPI). 
 • Tạo nhanh dự án bằng cách sử dụng mẫu có sẵn và/hoặc sao chép từ dự án tương tự.
 • Quản lý dự án theo tình trạng (dự án mới tạo, dự án được phê duyệt cho đấu thầu, dự án đã được đưa vào triển khai, dự án đã hoàn tất).
Khi dự án được phê duyệt, hệ thống sẽ tự động thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Chính thức chuyển các thông số dự án vào hệ thống.
 • Tạo môi trường làm việc tích hợp (workspace collaboration) cho đội ngũ dự án.
 • Tạo mã dự án trong Phân hệ Tài Chính cho việc ghi nhận chi phí dự án. Các nhiệm vụ (task) trong dự án sẽ được tự động cập nhật thành các dự án con (sub project) dưới mã dự án để có thể ghi nhận chi phí chi tiết cho từng nhiệm vụ của dự án.
 • Tạo mã dự án trong Phân hệ Nhân Sự cho việc ghi nhận bảng chấm công của đội ngũ dự án. Các nhiệm vụ (task) trong dự án sẽ được tự động cập nhật thành các dự án con (sub project) dưới mã dự án để đội ngũ dự án có thể khai báo bảng chấm công chi tiết cho từng nhiệm vụ của dự án.
 • Kết chuyển việc booking nhân viên, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong Quản Lý Nhiệm Vụ thành các booking tạm thời trong các Phân hệ con Quản Lý Nhân Viên, Quản Lý Máy Móc Thiết Bị và Quản Lý Nguyên Vật Liệu.
Khả năng tạo và quản lý các Tài Liệu Dự Án theo từng loại tài liệu. Tài Liệu Dự Án có thể được khởi tạo thủ công hoặc tạo nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn và/hoặc sao chép từ các tài liệu tương tự:
 • Kế hoạch Dự Án.
 • Biên Bản Họp Nội Bộ.
 • Biên Bản Họp với đối tác bên ngoài.
 • Đánh Giá Kết Quả.
 • Các Tài Liệu Đầu Ra của Dự Án (Project Deliverables). 

Figure 1: Project Work Breakdown Structure


Figure 2: Scope Of Work

Figure 3: ManPower Plan


Figure 4: Earn Value Management
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây